Înainte de începerea oricărei activităţi sportive este necesar un examen medical complet, care să ateste starea dumneavoastră de sănătate şi faptul că sunteţi apt pentru începerea unui program sistematic de pregătire sportivă.
         În urma opţiunii dumneavoastră antrenorul personal se va deplasa la domiciliul dumneavoastră pentru a vă ghida sau acompania în practica sportivă pe care o doriţi.
         La prima întâlnire prin completarea unor chestionare şi teste simple de efort antrenorul vă poate determina profilul sportiv caracteristic, iar în urma preferinţelor dumneavoastră, acesta va fi în măsură să vă alcătuiască un plan personalizat în funcţie de capacităţile fizice individuale şi obiectivele propuse.

         Antrenorul personal vă va ghida şi susţine efortul fizic, permanent, pentru a evita descurajarea şi erorile care pot surveni fără o asistenţă profesionistă.

         Şedinţele de pregătire se pot derula în locurile dorite de dumneavoastră: la domiciliu, săli de gimnastică, stadion, pădure, etc, sau locaţii stabilite de comun acord. Programul de pregătire fizică se va efectua în special în funcţie de preferinţele dumneavoastră privind locaţia.
         Antrenamentul sau coachingul sportiv se va impune satisfacerii cerinţelor elementare bunăstării dumneavoastră, privind:
              - păstrarea sănătăţii sau ameliorarea igienei de viaţă
              - buna gestionare a stresului cotidian
              - îmbunătăţirea condiţiei fizice generale
              - dezvoltarea forţei, anduranţei, supleţei sau îndeplinirii unor obiective sportive precise.

         Consilierea şi antrenamentul propus poate fi particularizat şi se poate axa pe următoarele direcţii:
              - pierderea supragreutăţii corporale şi redobândirea siluetei
              - creşterea indicilor privind dezvoltarea forţei sau anduranţei
              - personalizarea unui antrenament sportiv, privind:
                                             - pregătirea fizică generală, PFG
                                             - pregătirea fizică specifică unei discipline sportive
                                             - antrenamentul sportiv specializat într-o probă sportivă.

          Specializări privind activităţile sportive propuse:
              - Întreţinere fizică generală - fitness (programe personalizate)
              - Jogging (partener)
              - Mountain bike (antrenament of - road pe bicicletă, partener)
              - Spinning (antrenament pe bicicletă staţionară)
              - Body-building la o sală de fitness
              - Stretching
              - Consiliere şi antrenament sistematic atletic pentru participare la o competiţie sportivă (programe online)

         Programele de antrenament individuale se desfăşoară pe raza municipiului Timişoara sau în exterior pe o rază de acoperire de până la 20 km.

         Tarifele propuse includ: deplasarea antrenorului la locul de antrenament, teste de evaluare iniţială, alcătuirea programelor personalizate, consiliere, asistenţă, ajutor, motivaţie pe întreaga perioadă a desfăşurării fiecărei şedinţe de antrenament.

         Tarife pentru programe personalizate online în funcţie de numărul de antrenamente pe săptămână.